Alucra Kalkınma ve eğitim vakfı burs açıklaması

Vakfımızın 2014-2015 Öğretim Yılı Burs Açıklaması

Vakıf Yönetim Kurulumuzun aldığı karar çerçevesinde 2014 – 2015 Yılı Eğitim ve Öğretim yılında Alucralı Üniversite Öğrencilerine Eğitim Bursu verme kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda Eğitim Bursu verilecek öğrencilerimizden talep edilecek evrak ve şartlar aşağıda sıralanmıştır.

1-) Babasının Giresun/Alucra kökenli (Köyler dahil) olduğunu resmi belgeler ile ispatlamak.

2-) Burs verilecek öğrenci Alucra İlçesine bağlı Köy Derneklerinin Vakfımıza önerdiği öğrenciler arasından seçilir.

3-) Burs Komisyonu Köy Derneklerine bildirilen öğrenci kotalarına göre burs verilecek öğrenci sayısını tesbit eder.

4-) Burs verilirken yetim, gazi ve şehit çocuklarına öncelik tanınır.

5-) Burs alacak öğrenci Türkiye de eğitim veren özel veya Vakıf üniversitelerinde öğrenci olabilir. Burs almaya hak kazanabilmesi için % 100 başarı bursu alıyor olması şarttır.

6-) Mezun olduğu veya öğrenim gördüğü okuldaki başarı durumunu okuldan alacağı belge ile belgelemek.

7-) Yüksek Öğrenim Kurumunun kayıtlı ve devamlı öğrencisi olduğunu, Yüksek Öğrenim Kurumundan aldığı belge ile kanıtlamak.

😎 Vakfa, Vakıftan temin edeceği “Burs Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurup imzalı olarak Köy Dernek yöneticilerine teslim etmek.

9-) 4 Yıl ve üzeri eğitim veren okullarda okumak.

10-) Açık öğretim ve uzaktan öğretim de okumamak.

11-) Okudukları sınıfı, alt sınıflardan dersi kalmadan geçtiklerini ve okuyacakları üst sınıfı gösterir, okudukları okullardan alacakları belgeyi ibraz etmek.

12-) Yatay geçiş yapanların, sınıf kaybı olmadan ve alt sınıflardan dersi kalmadan yatay geçiş yaptıklarını belgelemek.

13-) Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Cep telefon numarası ve Banka İBAN numarasını (kendi adına olacak) belgelemek.

14-) Ailesinin gelir düzeyinin düşük olduğunu Köy dernek beyanı ile belgelemek.

15-) Gerekli şartları taşımayan ve süresi içinde müracaat etmeyenlerin dilekçeleri işleme konmaz.

16-) Burs için son başvuru 07 Aralık 2014 tarihine kadar olup, başvuruda talep edilen evrakların belirtilen tarihe kadar Dernek Başkanları vasıtası ile Vakfa ulaştırılması zorunludur.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak Burs müracaatları Köy Derneklerine yapılacak ve dernekler vasıtasıyla Vakfa ulaştırılacaktır.

Her ne sebeple olursa olsun, yanlış bilgi verenlerin veya burs yönetmeliğinde belirtiler şartları taşımadıkları anlaşılanların bursları kesilecektir.

Her ne sebeple olursa olsun öğrencilikle bağdaşmayacak bir davranış ve tutumda bulunduğu Vakıfça tespit edilenlerin bursu kesilecektir.

Vakfımızın üst yönetimi Gençlik ve Kadın Kollarının gezi seminer toplantı vb. organizasyonlarına davet edildiğinde bu davete icabet eden öğrencileri benimser.

Vakfımızdan burs almaya hak kazanan her öğrenci Vakıf Gençlik ve Kadın Kollarının doğal üyesidir.

Her Vakıf burslusu kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve Vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu vijdani bir sorumluluktur.

Burs başvuru formu için tıklayınız

 

İLETİŞİM: Halil BEKÇİ

TEL: 0545 887 28 28

Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı

Yönetim Kurulu

Yazar Selim Türkdönmez

İlginizi çekebilir

Selahattin Süleymanoğlu

Vakfımızın Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Vakfımızın Olağan Genel Kurulunda Selahattin SÜLEYMANOĞLU Vakıf Başkanı seçilmiştir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: