Bir STK kuruluşunda iyi bir lider (Başkan) nasıl olmalıdır.Benim bir takım araştırmaların sonucunda, “genel kabul görmüş” on temel özellik aranıyor liderlerde. 

LİDER (BAŞKAN) DA ARANAN ÖZELLİKLER

Bunları sırayla:

1- ) Kişilik: Lider dürüst, namuslu, haysiyetli ve şerefli olmalı.
Fakat bunlar lider kişiliği için yeterli öğeler değildirler. Lider kişiliğinde çekicilik de bulunmalıdır, bu çekicilik “büyüklükler” sergilemelidir.Eskilerden şöyle bir sözle anlatılmaktadır, “Lider beyninde devrim yapan ve herkesi peşinden sürükleyen fikir ve ruhlar rüzgârıdır.”

2- ) Akıllılık: Değerlendirme, yönelim ve çözümlemelerinde, aklını ve zekâsını ustaca kullanır iyi bir lider. Duygu ve tutkularını aklının önüne geçirmez. Bernard Shaw “Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır” der, lider başkalarının aklını da kullanabilme hüner ve inceliğine de sahip olmalıdır.

3- ) Yüreklilik: Lider yılmamalı, her çetinliği yenme cehdinde olmalı, risk almalı. Çevresine cesur insanları doldurmalı.

4- ) Celâdet: Zaman ve zemini iyi kollayarak gerekli çıkışı yapabilmektir. Celâdet büyük liderlere özgü bir haldir. Celadet gösteren liderler kitleleri daha çok sürüklerler.

5- ) Demokratlık ve Hiyerarşi Dengesi: Lider sıralara komuta edendir. Sıra düzeninin (hiyerarşi) bozulmamasına çalışırken; dar ufuklu baş sallayıcıların bu düzenden yararlanmasının da önüne geçer. Aykırı gelse de ufku ve sözü açık insanlara fırsat verir, bilenlere danışarak iş görür.

6- ) Bilgi: Konusuna hâkim, kavrayış ve intikal gücü yüksek bir lider, öğrettiği kadar da öğrenir, sürekli olarak yeniler kendini.

7- ) Buluculuk: Ufku ve hayalleri olmalı bir liderin, ufku ve hayalleriyle de kitleleri kendisine çekebilmelidir. Şiir, öykü, roman ve deneme okuyarak, sanatsal etkinliklere giderek buluculuk dağarcığını doldurmalıdır.

8- ) İnsanları Tanımak: İyi bir lider; buyruğundakilerin bütün özellik ve yeteneklerini bilmeli, onları bunlara göre değerlendirip görevlendirmelidir.

9- ) Sabır: Kararsızlık ve edilgenlikten arındırılmış bir sabır, tüm liderlere başarı getirmiştir. Lider yanına alacağı kişilerde de “Eyüp Sabrı” aramalıdır.

10- ) Güven: “Sevgiyi yalnız sevgiyle değiştirebilirsiniz, güveni güvenle” diyen Karl Marks haklıdır. Özüne ve sözüne güvenilir liderler, liman gibidirler; nice gemiye güven verir, güvenini kazanırlar nicelerinin.

                                                                                                         Kubilay Kaan GÖNCÜ

Alucra Vakfı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi.

 

Yazar Kubilay Göncü

Kubilay Göncü
Alucra Vakfı Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi

Bir Cevap Yazın