Alucra’nın Önemli Şahsiyetleri

Alucra İlçesi’ne, kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen başlıca eşhas şunlardır:

1. Molla Durmuş (Mollaoglu Durmuş Aga): Kökeni Oguzlar’a dayanip, ailesi Semerkant-Buhara göçmenlerindendir. Babasinin adi Mehmed’dir. Alucra’nin kurucularindan olup, Alucra’nin Kemalli Karye’sine yerleşmiştir. Ilçenin ilk idari amiri, Molla Durmuş’un himayesi altinda meskun olmuştur. Molla Durmuş, Ilçe Idare Amirligi’nde üye olarak da bulunmuş olup, bir süre müftü vekilligi de yapmiştir.

Zıhar İmamı Hacı Hasan Efendi’nin en başarılı talebelerinden olup, ömrü vefa edinceye kadar Kemallı Köyü’nün imamlığını da yapmıştır.İki devlet ve dolayısı ile iki kültür görmüş olan Molla Durmuş büyük bir nüfuza sahip olup, bu bölgede Serbest Fırka’nın kuruculardından olmuştur.

2. Ekşioglu Haci Osman Efendi: Osmanli Devleti’nin Arap Yarimadasi’ndaki son toprak parçasi olan Mekke’yi beklemekle görevli Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunun tabur imamligini yapmiştir.Zamaninda, Alucra yöresinde büyük nüfuza sahip olup, ilçenin kuruluşunda büyük emekleri olmuştur.

3. Tevfik Bey (Ekmen)

4. Abdülhamidoğlu Behre Ağa

5. Bulutçuzade Salih Efendi

6. Osmanoğlu Yusuf Ağa (Köymen)

7. Rüstem Bey (Yakupoğlu)

8. Topal Rüşan

9. Celde Yusuf (Küçük)

10. Bulutçuzade Mehmet Efendi

11. Öksüzoğlu Şükrü Ağa

12. Abdullah Efendi (Sağlık)

13. Yarım Ağa

14. Çıtıroğlu Temel Efendi

15. Bölük Emin

16. Kızıloğlu Hacı İbrahim Efendi

17. Ahmetoğlu Lütfü Efendi

18. Saymuhallı Müftü Hacı Osman Efendi

19. Pirillili Kör Ahmet Ağa

20. Reis Vehbi Efendi

21. Reis Tekoğlu

22.Mehmet hoca efendi (Yağcıoğlu)

23.Hacıalioğlu Rüştü Bey (DÖĞENCİ)

Alucra’nın ilçe oluşundan itibaren belediye başkanları şunlardır:

1. Salih Bulutçu

2. Şevket Ekşi

3. Mehmet Bulutçu

4. Tevfik Ekmen

5. Lütfü Ekmen

6. Mehmet Tekoğlu

7. Vehbi Çelik

8. Yaşar Ekmen

9. Kazım Dandır

10. Kemal Bıyıkçı

11. Ahmet Erilli

12.İbrahim Bıyıkçı

13.Osman Söylemez