ALUCRA VAKFIMIZDAN Ekin Festivali DUYURUsu

Alucra’nın Kuruluşu

Alucra, 1876 ylına kadar Mindeval (Teşdik) ve Kuvata adında iki nahiye olarak idare edilmiş, 1896 yılında kaymakamlık olduğunda Şebinkarahisar Mutasarrıflığı’na bağlı bulunuyordu.1898 yılında Şeb. Mut.’na getirilen Şükrü Paşa Şebinkarahisar – Alucra yolunu açmıştır.

Alucra, 1933 yılına kadar Şebinkarahisar İli’ne bağlı ilçe iken, 1933 yılında Şebinkarahisarla birlikte Giresun İli’ne bağlı bir ilçe merkezi haline getirilmiştir.

Böylece Alucra, Şebinkarahisar ve sonra Giresun’a baglı olmak üzere 103 yıllık ilçe statüsünde bulunmaktadir.

Edebiyat tarihimizin ünlü ismi Şemseddin Sami bir eserinde Alucra hakinda şunlari der (Transkripsiyonu halinde. Orjinal metin ekte.):

“Elvecre, Sivas Vilayeti’nin Ìarahisar-ı Şarki Sancağı’nda ve sancağın şark cihetinde bir kaza olup, merkezi Karahisar’dan 7 saat mesafede bir hükûmet konağıyla bir iki han ve fırından ibarettir. Kaza 6 nahiye ve 4 karyeden mürekkeb olup, ahalisi 20.000 raddelerindedir, ki bunların da hemen cümlesi müslümdür. Derun kazada 40 cami ve mescid, 6 medrese, 56 mektep mevcuddur. Arazisi oldukça münebbet olup, hubûbat metnua ile sebze ve meyvelerin envai hasıl olur. Mağmulat sınaiyyesi aba ve kilimden ibarettir. Ormanları dahi çoktur. Derun kazada bir demir madeni bulunuyor. Merkezi kazada bahr cuma irtesi bazar, ve bahar sene mayısında 7’sinde panayır kurulur.”

Alucra yöresinin merkezî yönetimi, şimdi mahalle olan Kemalli ve Babapinar’dan (Parak) idare edilmesine karşin, daha sonra merkez, şimdiki kurulu olan yerinde olmasına karar kılınmıştır.

Yazar Selim Türkdönmez

İlginizi çekebilir

ALUCRA VAKFIMIZDAN Ekin Festivali DUYURUsu

Alucra’nın Önemli Şahsiyetleri

Alucra İlçesi'ne, kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen başlıca şahsiyetler