Alucra Vakfı Kan Bankası Oluşturuyor.

Alucra Vakfı Kan Bankası Kuruluyor

Alucra Vakfımız tarafından Kan Bankası oluşturulmuştur. 
Kan bağışında bulanabilecek, hemşehrilerimizin iletişim bilgilerini vakfımızdan halil beye bildirmeleri gerekmektedir. 

Gerekli olan bilgiler Ad Soyad, Kan grubu, Köy ismi, acil durumlarda ulaşabileceğimiz telefon ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica ediyoruz.

İletişim

Halil Bekçi
Tel: 
0 212 256 07 25
0 212 235 75 79
0 545 887 28 28
E-mail: halilbekci28@hotmail.com

Kan Vermenin Faydaları:

• Kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımı canlı tutulur.
• Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için, bağışçı daha dinç ve canlı olur.
• Kandaki yüksek yağ oranı düşer.
• Kan bağışı kalp krizi ihtimalini %90 azaltır.
• Kan bağışlayan kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olur.
Kimler kan verebilir?

• Donör: Kan bağışı yapan kişi.
• Yaş: 18 – 65 yaşları arasında olan her sağlıklı kişi kan verebilir.
• Sıklık: Erkekler, en sık 2 ayda bir; kadınlar ise, en sık 3 ayda bir olmak üzere ve yılda toplam 4 üniteyi geçmemek koşuluyla kan verebilirler.
• Vücut Ağırlığı: 50 kg’ın üzerinde olan herkes kan bağışı yapabilir.
• Miktar: Bağışlanan kan standart olarak 450 ml’dir. İnsan vücudunda toplam 5000-6000 mL kan olduğu düşünülürse, bu miktar, toplam kan hacminin sadece % 7,5-9′ u kadardır. Kan bağışını takiben, eksilen sıvı hacmi, damar dışındaki sıvının, damar içine geçmesiyle saatler içerisinde karşılanır. Hücrelerin yenilenmesi süreci ise, 2 ay kadardır. Düzenli aralıklarla yapılan kan bağışının sağlık açısından herhangi bir sakıncası olmadığı gibi, aksine birçok yararı mevcuttur.
• Anemi: Kansızlık, elbette ki kan bağışı için engeldir. Günlük yaşamın olağan sayılabilecek ve çoğunlukla psikolojik kaynaklı olan halsizlik, bitkinlik gibi durumlar, anemi olarak algılanmamalıdır. Anemi tanısı, kan testleriyle yapılmaktadır. Kan bağışı için kıstas hemoglobin değeridir.
• Saklama: Kanın saklanma süresi, torba içindeki antikoagülan solüsyonun niteliğine bağlıdır. Bugün kullanılmakta olan torbalarda bu süre 35-42 gündür. Bu süre, kanın tüketimi için fazlasıyla yeterli bir depolama süresidir.
• Sterilite: Kan torbaları, tek kullanımlık ve steril olarak imal edilmektedir. Bu sebeple, kan bağışı sırasında donöre herhangi bir hastalık bulaştırılması söz konusu değildir.
• Yan Etki: Kan bağışının, kilo aldırma, zayıflatma, halsiz bırakma, kaşıntı ve bağımlılık gibi yan etkileri yoktur.
• Tansiyon: Sistolik kan basıncı 180 mmHg’yı, diastolik kan basıncı ise, 100 mmHg’yı aşmamalıdır.
• İlaç Kullanımı: Almış olduğunuz ilaçlar, kanınıza geçmektedir. Bu ilaçlardan bazıları kan bağışı yapmaya engel teşkil eder. Kan bağışından önce, eğer sağlığınız açısından mecbur değilseniz, ilaç almayınız. Almak durumundaysanız, kan verip veremeyeceğinizi kan merkezi doktorlarımıza danışabilirsiniz.
1. Aspirin kullanımı; Kan bağışına engel değildir. Sadece, trombosit 3. Accutan veya benzeri retinoik asit türevi ilaçları kullananlar, ilacı bıraktıktan 4 hafta sonra gönüllü donör olabilir. Amaçlı kal alımında veya tromboferezde dikkat edilmelidir.
2. Tegison (Sedef hastalığında kullanılan bir ilaç) kullananlar, ilacı kestikten 3 yıl sonra kan verebilir.
3. Faktör konsantresi kullananlar, donör olamazlar
Kimler kan veremez?

• Hepatit B (Hiçbir zaman kan veremezler)
• Hepatit C (Hiçbir zaman kan veremezler)
• AIDS (Hiçbir zaman kan veremezler)
• Sıtma (Tedavinin sağlanmasından 3 yıl sonradan itibaren kan verebilirler)
• Frengi geçiren hastalar, iyileşmeden 1 yıl sonra kan verebilirler.
• Creutzfeldt-Jacob hastalığı olanlar, hiçbir zaman kan veremez.
• Chagas Hastalığı ( Alınan kan sadece fraksinasyon amaçlı kullanılabilir)
• Tüberküloz (Tedavinin sağlanmasından 5 yıl sonra kan verebilirler)
• Diabet (İlaç kullanmayan veya ilaç kullandığı halde, kan şekeri regüle edilmiş olanlar kan verebilir)
• Anemi (Anemi teşhisi konmuş kişiler kan bağışçısı olamazlar)
• Gebeler kan veremez. Doğum veya gebeliğin sonlan(dırıl)masından 6 hafta sonra kan verebilirler.
• Koroner kalp hastalığı, angina pektoris, ciddi kardiyak aritmi, serebrovasküler hastalıklar, arteriyal tromboz veya rekküren venöz trombozu olan kişiler kan veremezler.
• Allerji ( Astım hastaları kan veremez. Polen alerjisi olanlar ise, sadece alerjileri oldukları dönemde kan veremezler.)
• Otoimmün hastalığı olanlar kan veremezler.
• Kanama diatezi (Kanama eğilimi) olanlar ömür boyu kan veremezler.
• Bronşit (Kronik bronşit hastaları kan veremez)
• Kronik nefrit ve pyelonefritli hastalar kan veremez. Akut glomerulonefrit geçirmiş olanlar ise, iyileşmeden 5 yıl sonra bağış yapabilir.
• Malign (Habis) hastalığı olanlar, gönüllü donör olarak kabul edilmezler.
• Brusella almış olanlar, tam iyileşmeyi takiben iki sene sonra kan bağışı gönüllüsü olabilirler.
• Epilepsi hastaları, kan veremezler.
• Osteomyelit geçirmiş hastalar, tam düzelmeden 5 yıl sonra kan verebilirler.
• Cerrahi: Büyük ameliyatlardan sonra 6 ay boyunca kan bağışı alınmaz. Mide rezeksiyonu geçirenler ise, hiçbir zaman donör olamazlar.
• Transfüzyon: Kan veya kan ürünü alan donörler, 1 yıl boyunca kan veremezler.
• Attenüe virus aşısı yapılmış olanlar 3 hafta kan veremez.( Su çiçeği, sarı humma, kızamık, kızamıkçık, oral polio, kabakulak)
• Ölü bakteri aşısı olanlar, 5 gün donör olamazlar.( Kolera, tifo, antrax)
• İnaktif virus aşısı ve toxoid alanlar ise 3 gün kan veremezler ( Polio-injeksiyon , influenza, rabies, difteri, tetanoz)

Yazar Selim Türkdönmez

İlginizi çekebilir

Her Yürekten Saklı Kareler

Her Yürekten Saklı Kareler Resim yarışmamızın sonuçları belirlenmiştir

Mart ayında başlatılan, Her Yürekten Saklı Kareler Resim yarışmamızın sonuçları belirlenmiştir.

Bir Cevap Yazın