Alucra İsminin Verilişi

Fatih Sultan Mehmet hem “Anadolu Türk Birliği”ni sağlamak, hem de Doğu’daki Uzun Hasan’ın yayılmacı politikasını bertaraf etmek için 1473’te Otlukbeli (Kelkit’in doğusunda) mevkisine gelir ve Uzun Hasan’nın ordusunu mağlup eder.

“Otlukbeli mevkîsi bütün tarihlerde Tercan Kazası dahilinde bir yer olarak gösterilmekte ise de, yapılan incelemeler ve geziler sonunda Otlukbeli mevkîsinin Alucra İlçesi’ne bağlı Karadikmen (Manuzara) Köyü’nün batısına, Kaledere Köyü’nün kuzey doğusuna düşen ve Kelkit Çayı’na 2.5 saat kadar çeken bir yer olduğu tesbit edilmiştir.”

Fatih, ordusuyla Koyulhisar’ı almış ve Şeb. civarına gelmiştir. Trabzon istikametine gitmesi için de en kestirme yol olarak Alucra hattından geçmesi gerekiyordu. Orduyla yolculuğu sırasında Alucra önlerine kadar gelir. Burada ulaşımı engelleyecek kadar sık ormanla karşılaşan Fatih, ordusuna yol açmak için özel baltacılar tutar ve kendine geçit güzergâhı oluşturur. Bu arada Alucra’da da konaklar. Karargah Allu’da, ordusu ise Zun’da konaklar.

Fatih Sultan Mehmet burada “aluç” (yabani meyve) ağacının çok olmasına binâen bu yerleşim yerinin adının Alucara (Alucra) olmasını ister.

Başka bir rivayete göre de Fatih, Şebinkarahisar’da iken elini Alucra’ya uzatarak “el-ücrâ” (ücra yer) diye söyledigi rivayet edilir.